Museumvereniging

Museumvereniging

Museumdefinitie en -getallen

De term museum is niet beschermd en daarom voor iedereen vrij te gebruiken. De Museumvereniging, als brancheorganisatie voor de Nederlandse musea, ziet het als één van haar taken duidelijkheid te geven over de definitie van een museum en over de definitie van bezoekersaantallen.

Museumgetallen

ICOM-museumdefinitie

De internationale museumdefinitie, opgesteld  door het International Council of Museums (ICOM):

'Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen' (ICOM 2006)

Sinds de ICOM-conferentie in Seoul, Zuid-Korea (oktober 2004) bevat de definitie ook immaterieel erfgoed. Krachtens deze definitie is een museum een permanente instelling, niet gericht op het maken van winst. In het kader van het Nederlands Museumregister is de volgende uitleg gegeven aan deze definitie:

Particuliere musea komen niet in aanmerking voor registratie, omdat de continuïteit ervan onvoldoende is gewaarborgd. Om dezelfde reden mogen musea niet zijn ondergebracht in een personenvennootschap. Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn niet geschikt als rechtsvorm van een museum, omdat ze krachtens wetsduiding gericht zijn op het maken van winst en de uitkering daarvan aan aandeelhouders. Nevenactiviteiten als museumwinkel en horecavoorzieningen mogen wel zijn ondergebracht in een N.V. of een B.V. Het krachtens wetsduiding gericht zijn op het maken van winst is overigens iets anders is dan het maken van winst op zich: ook stichtingen en verenigingen mogen winst maken en die gebruiken overeenkomstig de statutaire doelstelling.

Aangezien musea die (aspirant) lid van de Nederlandse Museumvereniging willen worden, een geregistreerd museum moeten zijn of dat binnen een jaar kunnen worden, moeten zij voldoen aan de voorwaarde zoals hierboven gesteld.